درباره ما

ribbon

روباد برگزارکننده ی مسابقات سرعت موتورسواری و اتوموبیلرانی می باشد و این مسابقات را به حرفه ای ترین نحو ممکن اجرا می نماید. همچنین برای گسترش شاخه های فرهنگی و هنری، روباد اسپانسر برنامه های فرهنگی و هنری گشته تا هرچه بیشتر آن ها را رواج دهد.

روباد

اسپانسر برنامه های فرهنگی

برگزارکننده مسابقات سرعت موتورسواری و اتوموبیلرانی

برنامه های تخصصی ماجراجویانه