Image is not available
Image is not available
برگزار کننده مسابقات سرعت
موتورسواری و اتوموبیلرانی

اسپانسر برنامه های فرهنگی و هنری

روباد
Image is not available
Slider

روباد

برگزار کننده مسابقات سرعت موتورسواری و اتوموبیلرانی

اسپانسر برنامه های فرهنگی و هنری

درباره ما

روباد برگزارکننده ی مسابقات سرعت موتورسواری و اتوموبیلرانی می باشد و این مسابقات را به حرفه ای ترین نحو ممکن اجرا می نماید. همچنین برای گسترش شاخه های فرهنگی و هنری، روباد اسپانسر برنامه های فرهنگی و هنری گشته تا هرچه بیشتر آن ها را رواج دهد.

ADVENTURE

رویداد و وقایع